TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   127132
Đang online:   8


 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
ĐIỂM THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2014
[Ngày đăng:28/07/2014]

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM chính thức công bố điểm thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng 2014. Thí sinh có thể xem điểm thi tại :  www.buh.edu.vn/Tra-cuu-diem-tuyen-sinh.aspx

Chi tiết
Thông báo V/v điều kiện tiền đề những môn học của các ngành đào tạo
[Ngày đăng:25/07/2014]

 Sinh viên xem các môn học tiên quyết, điều kiện tiền đề các môn học trông file đính kèm : Danhsachdieukientiendecacmonhoc

Yêu cầu sinh viên nắm rõ và đăng ký học trình tự theo danh sách các môn học trên.

Chi tiết
Thông báo về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2014
[Ngày đăng:24/07/2014]

  Sinh viên xem thông tin thông báo chiế tiết tại : www.buh.edu.vn/content.aspx

Chi tiết
Thông báo V/v Nộp học phí bổ sung các lớp học phần học học kỳ hè Năm học 2013 – 2014
[Ngày đăng:23/07/2014]

 Căn cứ vào Thông báo số 43 /TB_ĐHNH, Ngày 04/06/2014 và đơn xin mở lớp học phần trên cơ sở đóng học phí tự nguyện của sinh viên, Phòng Đào Tạo thông báo về việc nộp học phí bổ sung đối với những lớp học phần chưa đảm bảo sỉ số sinh viên tối thiểu (40 sinh viên/lớp) như sau : => Thông báo chi tiết 

Chi tiết
Thông báo V/v hủy lớp học phần và hoàn trả học phí lớp Học kỳ hè 2013- 2014
[Ngày đăng:23/07/2014]

 Căn cứ Thông báo số 43/TB-PĐT ngày 04/06/2014, số lượng thực tế sinh viên đã đăng ký và nộp học phí để tổ chức lớp học phần Học kỳ hè 2013 - 2014, Phòng Đào Tạo thông báo về việc hủy 3 lớp học phần sau đây do không đủ số lượng sinh viên tối thiểu theo quy định (≥ 40 sinh viên/lớp) : => Xem thông báo chi tiết

Riêng về môn Quản trị ngân hàng thương mại sinh viên mang biên lai và nhận lại học phí theo danh sách sau : => Xem danh sách chi tiết

Chi tiết
Thông báo V/v Ban hành Kế hoạch giảng dạy năm học 2014-2015
[Ngày đăng:23/07/2014]

 Căn cứ Dự thảo Kế hoạch giảng dạy năm học 2014-2015 và văn bản đóng góp ý kiến của các Khoa, Bộ môn đã được Phòng Đào tạo tổng hợp và điều chỉnh, Ban Giám hiệu trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Phòng chức năng về việc ban hành Kế hoạch giảng dạy chính thức năm học 2014-2015 (tài liệu đính kèm).

Đề nghị các Khoa, Bộ môn, Phòng chức năng tổ chức thực hiện theo Kế hoạch giảng dạy này. =>Thôngbaochitiet

Sinh viên xem kế hoạch giảng dạy năm 2014 - 2015 chi tiết trong file đính kèm : =>Kehoachgiangdaychitiet

Chi tiết
Thông báo V/v thay đổi giảng đường học HK hè 2014 ( lần 2 )
[Ngày đăng:16/07/2014]

 Sinh viên xem thông báo về việc thay đổi giảng đường môn:

- Kế toán ngân hàng 1 (D01)

- Những NLCB của CN Mác-Lênin 1 ( D01)

- Tài chính doanh nghiệp

trong file đính kèm sau : thaydoilichgiangchitiet

Yêu cầu sinh viên đi học theo đúng giảng đường mà Phòng Đào tạo điều chỉnh để đảm bảo về sức chứa giảng đường học.


Chi tiết
Thông báo V/v Danh sách sinh viên bị xóa tên khỏi LHP học kỳ hè 2014 ( không hoàn thành học phí )_hoàn chỉnh
[Ngày đăng:15/07/2014]

 Sinh viên xem danh sách bị xóa tên khỏi lớp học phần học kỳ hè 2014 do không hoàn thành học phí trong file đính kèm : danhsachxoatenhoanchinh

Những sinh viên có tên trong danh sách trên sẽ bị hủy kết quả đăng ký, không được tham gia lớp học phần bị hủy. Phòng Đào tạo sẽ tiến hành hủy kết quả trong trang cá nhân của những sinh viên này trong thời gian tới.

Chi tiết
Thông báo danh sách tách lớp môn luật kinh tế học kỳ hè 2014
[Ngày đăng:15/07/2014]

 Sinh viên xem danh sách tách lớp môn luật kinh tế trong file đính kèm : danhsachtachlopmonluatkinhte

Yêu cầu sinh viên đi học theo đúng lớp được Phòng Đào tạo phân bố để đảm bảo sức chứa của giảng đường học.

Những sinh viên đã hoàn thành học phí học kỳ hè môn luật kinh tế nhưng không có tên trong danh sách tách tên trên thì đi học theo lớp học phần mà mình đã đăng ký.

Chi tiết
Thông báo V/v điều chỉnh giảng đường học, hủy lớp của một số lớp học phần học kỳ hè 2014
[Ngày đăng:12/07/2014]

 Sinh viên xem lịch giảng điều chỉnh về giảng đường học, hủy lớp, bổ sung một số lớp học phần trong file đính kèm ( gồm các sheet khác nhau ) : Dieuchinhlichgiangchitiet.

Yêu cầu sinh viên đi học theo đúng giảng đường được điều chỉnh trên. Lịch trên trang cá nhân của sinh viên, Phòng đào tạo sẽ cập nhật lại sau.

Chi tiết
12345678910...
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 BUH - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam