TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   89902
Đang online:   100
 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
Thông báo V/v hướng dẫn Sinh viên Đại học khóa 28, khóa 29 và Cao đẳng khóa 27 đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2014 - 2015
[Ngày đăng:24/11/2014]

 - Căn cứ Tờ trình số 32/TT-ĐHNH-TCKT ngày 22/9/2014 về việc đóng học phí học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 đối với sinh viên hệ chính quy.

- Căn cứ Quyết định số 1128/QĐ-ĐHNH ngày 01/07/2014 về việc quy định thu học phí năm học 2014 - 2015.
- Căn cứ Thông báo số 56/TB-ĐHNH-PĐT về việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 dành cho sinh viên hệ đại học cao đẳng chính quy.  Nay phòng Tài chính - Kế toán hướng dẫn sinh viên đại học khóa 28, khóa 29 và cao đẳng khóa 27 đóng học phí học kỳ 1 năm học 2014 - 2015 hình thức đóng tiền như sau: => Xem thông báo chi tiết tại : www.buh.edu.vn/content.aspx
Chi tiết
Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học Khóa 26 và Cao đẳng 24 trở về trước đợt Tháng 10/2014
[Ngày đăng:14/11/2014]

 Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp . Sinh viên tốt nghiệp có thể đăng

ký làm lễ  tốt nghiệp theo lịch ( thông báo tổ chức lễ tốt nghiệp).

Xem chi tiết tại địa chỉ sau : http://buh.edu.vn/content.aspx?id=CPBCT&SubId=TTVP&ArticleID=4874

Lưu ý: Có danh sách sinh viên tốt nghiệp đính kèm.

Chi tiết
Thông báo danh sách sinh viên bị cảnh báo thôi học học kỳ 2 năm học 2013-2014
[Ngày đăng:11/11/2014]

 Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên bị xử lý học vụ cảnh báo và thôi học học kỳ 2

năm học 2013-2014. Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách kiểm tra kết quả

học tập. Nếu có sai sót liên hệ với phòng  Đào tạo Thủ Đức điều chỉnh từ ngày 11/11/2014

đến hết ngày 14/11/2014 ( gặp Thầy Hòa ). Sau ngày trên,Phòng Đào tạo sẽ trình hội đồng

xử lý và không điều chỉnh bất cứ lý do nào.

File đính kèm => Danh sách sinh viên bị cảnh báo thôi học   ( bao gồm 2 sheet : sheet Cao đẳng và sheet Đại học )

Chi tiết
Thông báo V/v điều chỉnh thời gian tổ chức thực hiện học phần thực tập cuối khóa đợt 2 Năm học 2014 - 2015
[Ngày đăng:10/11/2014]

 Sinh viên Đại học K27 và Cao đẳng K26 xem thông báo chi tiết tại : buh.edu.vn/content.aspx

Chi tiết
Thông báo V/v điều chỉnh thời gian đi thực tập đợt 2 năm 2014 - 2015 đối với Đại học K27 và Cao đẳng K26
[Ngày đăng:07/11/2014]

Căn cứ vào thời gian thi kết thúc học phần và thời gian trả kết quả kỳ thi kết thúc học phần đợt 1 học kỳ 1 năm 2014 - 2015, Phòng Đào tạo thông báo về việc thay đổi thời gian đi thực tập đợt 2 năm 2014 - 2015 đối với Đại học K27 và Cao đẳng K26 như sau :

Thời gian bắt đầu đi thực tập đợt 2 ( dự kiến ) : 15/12/2014 (Tuần 15 ) ( thay cho kế hoạch cũ của nhà trường là ngày 24/11/2014 )

Hình thức đăng ký đi thực tập Phòng Đào tạo sẽ thông báo chi tiết đến sinh viên trước ngày 15/12/2015 để sinh viên sắp xếp thời gian hợp lý.

Chi tiết
Thông báo V/v Cao đẳng khóa 28 đăng ký nhầm Toán Cao cấp 2 D24 dành cho SV liên thông.
[Ngày đăng:05/11/2014]

 Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên bị hủy môn toán cao cấp 2 ( do đăng ký vào lớp

D24 dành cho Liên thông). Vì lớp liên thông học từ tuần 8 đến tuần 14 nên sinh viên cao đẳng

không thể đăng ký vì  chưa học xong  toán cao cấp 1. Những sinh viên bị hủy lớp liên  hệ với

phòng Đào tạo để đăng ký toán cao cấp 2 với lớp khác từ ngày 05/11/2014 -> 07/11/2014 tại              

Phòng Đào tạo Thủ Đức gặp Thầy Hòa. Hết thời gian trên sẽ không cho đăng  ký bổ sung      

File excel  =>  Danh sách sinh viên bị hủy lớp toán cao cấp 2 D24

Chi tiết
Thông báo danh sách lớp học phần Khóa Liên Thông 14 và lớp Thứ 7_ Chủ nhật HK1 năm 2014 - 2015
[Ngày đăng:04/11/2014]

 Sinh viên xem danh sách các lớp học phần khóa Liên Thông 14 và lớp Thứ 7_ Chủ nhật HK1 năm 2014 - 2015 trong file đính kèm : =>Danh sách lớp học phần

Chi tiết
Thông báo V/v tách lớp một số lớp học phần thứ 7, Chủ nhật học kỳ 1 năm 2014 - 2015
[Ngày đăng:29/10/2014]

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên về việc tách lớp các lớp học phần sau :

1. Anh văn 1

2. Kế toán nân hàng 1 ( 3 t/c )

3. Phân tích tài chính doanh nghiệp

4. Quản trị tài chính

Sinh viên xem danh sách được phân bố vào các lớp học phần mới trong file đính kèm sau : =>Danh sách sinh viên được phân bố vào lớp mới Thứ 7 Chủ nhật HK 1 năm 2014 - 2015

Lịch giảng - lịch thi các lớp học phần mới sinh viên được phân bố vào : =>LICH GIANG BO SUNG LOP THU 7&CN-HOC KY I-2014-2015

( Những lớp học phần mới mà sinh viên được phân bố vào có cùng lịch giảng - lịch thi với lớp học phần mà sinh viên đã đăng ký, chỉ khác giảng đường học ). Đề nghị sinh viên kiểm tra kết quả lớp học phần mới được Phòng Đào tạo chuyển qua trong hệ thống và đi học theo đúng lớp học phần trong trang cá nhân của mình.

Chi tiết
12345678910...
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 BUH - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam