TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   133663
Đang online:   53


 
THÔNG BÁO MỚI Nội dung:   
 
Thông báo V/v danh sách đạt học bổng Thống Đốc và học bổng ngành Ngân hàng năm học 2013 - 2014
[Ngày đăng:19/09/2014]

 Sinh viên xem danh sách đạt học bổng Thống Đốc và học bổng ngành Ngân hàng năm học 2013 - 2014 chi tiết trong file đính kèm : 

1. QĐ_Khen_thuong_SV_đỗ_thủ_khoa_ky_thi_tuyen_sinh_ĐH_Năm_2014 

2. QĐ_Khen_thuong_SV_tot_nghiep_thu_khoa_Nam_2014

3. QĐ_Trao_tang_hoc_bong_cua_Nganh_Ngan_hang

4. QĐ_Trao_tang_hoc_bong_dac_biet_cua_Thong_Doc

Thư mời sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng Nhà nước tại Lễ khai giảng và Trao học bổng Năm học 2014 - 2015 : =>Thư mời sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng Nhà nước tại Lễ khai giảng và Trao học bổng Năm học 2014 - 2015

Chi tiết
Thông báo về việc thay đổi giảng đường học môn Pháp luật đại cương ( D04 ) học ký năm 2014 - 2015
[Ngày đăng:15/09/2014]

 Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên thuộc lớp học phần Pháp luật đại cương ( D04 ) về việc thay đổi vào giảng đường học mới như sau :

Bắt đầu từ tuần 2 đến tuần 9 sinh viên sẽ học tại giảng đường là P.C105 

Chi tiết
Thông báo về việc tách lớp môn Nhật 1 học kỳ 1 năm 2014 - 2015
[Ngày đăng:12/09/2014]

 Sinh viên xem danh sách sinh viên được phân bố vào lớp học phần mới môn Nhật 1 học kỳ 1 năm 2014 - 2015 trong file đính kèm : =>Danh sách tách lớp chi tiết

Yêu cầu sinh viên đi học theo đúng lớp học phần mới được Phòng Đào tạo phân bố.

Chi tiết
Thông báo Danh sách sinh viên bị hủy kết quả môn Văn học Anh - Mỹ do vi phạm tiền đề môn học
[Ngày đăng:10/09/2014]

 Sinh viên đã đăng ký vào môn văn học học Anh - Mỹ xem danh sách  ( 5 SV )sinh viên bị hủy kết quả môn này do vi phạm tiền đề môn học : danhsachchitiet.XLS

Chi tiết
Thông báo nhận tài liệu học tập “Những điều cần biết đối với sinh viên cuối khóa năm học 2014 - 2015”cho Đại học 27 & Cao đẳng 26
[Ngày đăng:10/09/2014]

 Thực hiện kế hoạch công tác Sinh viên năm học 2014 – 2015; Phòng Công tác Sinh viên đã phối hợp với Phòng Đào tạo biên soạn cuốn “Những điều cần biết đối với sinh viên cuối khóa”. Đây là Cẩm nang dành cho sinh viên năm cuối của Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.

Xem file đính kèm; Thông báo nhận tài liêu thực tập 2014-2015.doc

Chi tiết
Thông báo về việc tách lớp môn Trung 1 và thay đổi giảng đường môn Nhật 1 học kỳ 1 năm 2014 - 2015
[Ngày đăng:09/09/2014]

 Sinh viên thuộc lớp Trung 1 ( D01 ) xem danh danh sách được phân bố vào lớp học phần mới trong file đính kèm : => DANH SÁCH CHI TIẾT

Buổi học đầu đầu tiên môn Nhật 1 sinh viên tập trung học ở giảng đường C105, giảng viên sẽ bố trí việc tách lớp và học đối với học phần này

Chi tiết
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2014
[Ngày đăng:08/09/2014]

 Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2014 trong file đính kèm : =>Danh sách chi tiết

Sinh viên có tên trong danh sách trên có thể liên hệ đăng ký xin cấp bằng tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm toàn khóa khi đang trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp chính thức.

Chi tiết
Thông báo V/v học tập bổ sung “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên đầu khóa” đối với sinh viên hệ đại học từ khóa 27 đến khóa 29, cao đẳng từ khóa 26 đến khóa 27
[Ngày đăng:08/09/2014]

 Sinh viên hệ đại học từ khóa 27 đến 29, cao đẳng từ khóa 26 đến 27 chưa tham gia học tập trong “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên đầu khóa” hàng năm do nhà trường tổ chức: Thông báo chi tiết

Chi tiết
Thông báo hủy lớp học phần học kỳ 1 năm 2014 - 2015
[Ngày đăng:08/09/2014]

 Căn cứ số lượng đăng ký lớp học phần, phòng đào tạo kính gửi đếnbộ môn thông báo về việc hủy lớp học phần của học kỳ I năm học 2014-2015 : =>Danh sách cac lớp học phần bị hủy học kỳ 1 năm 2014 - 2014

Chi tiết
Thông báo V/v tổ chức buổi phổ biến, triển khai kế hoạch học tập năm cuối, giải đáp các thắc mắc về học vụ cho đại học chính quy khóa 27 & cao đẳng chính quy khóa 26
[Ngày đăng:08/09/2014]

 Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014 – 2015 và theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo tổ chức phổ biến, triển khai và giải đáp thắc mắc về kế hoạch học tập dành cho sinh viên năm cuối cụ thể như sau: => Thông báo chi tiếtwww.buh.edu.vn/content.aspx

Chi tiết
12345678910...
 
THÔNG BÁO CHUNG


TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2009 BUH - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam